Πολιτική Απορρήτου

Μοναδικός μας στόχος είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών/πελατών μας μέσω μιας μοναδικής προσωποποιημένης εμπειρίας. Με γνώμονα το να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικής και απλής χρήσης, φροντίζουμε να παρέχουμε και να διατηρούμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας στο επίπεδο που σας αρμόζει. Προκειμένου να επιτύχουμε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και να σας παρέχουμε τα υψηλά επίπεδα προσωποποιημένης εξυπηρέτησης που επιθυμούμε, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση κάποιων βασικών σας πληροφοριών. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύεστε κάποια από τα στοιχεία σας που σχετίζονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών μας. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος ευθύνη και εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα στοιχεία σας και να έχετε εσείς τον έλεγχο.

Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας www.fashion-point.gr, σεβόμαστε το προσωπικό σας απόρρητο. Οφείλουμε να σας αναφέρουμε συνοπτικά τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που συγκεντρώνουμε, τον τρόπο αξιοποίησης τους καθώς και πληροφορίες σχετικές με τις ενέργειες που μπορείτε να προβείτε αν κάποια στιγμή μελλοντικά δεν επιθυμείτε τη συλλογή ή περεταίρω επεξεργασία των πληροφοριών και των στοιχείων που συλλέγουμε κατά την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά αποκλειστικά μόνο στα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που παρέχονται προς την παρούσα ιστοσελίδα από τους χρήστες.

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή ορισμένων δεδομένων σχετικών με εσάς. Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες εκείνες οι οποίες συνιστούν στον προσδιορισμό της ταυτότητας του χρήστη/επισκέπτη. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις υπηρεσίες μας, τις οποίες χρησιμοποιούμε για ενέργειες, όπως η βελτίωση της μορφής και τη δομής των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνεται άμεσα ή έμμεσα.

Άμεσος προσδιορισμός μπορεί να γίνει εκούσια, απευθείας από εσάς με πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι μέσω της εγγραφής σας στις παροχές του καταστήματος. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες και στοιχεία όπως το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο αριθμός του τηλεφώνου σας. Στόχος συγκέντρωσης των ανωτέρω πληροφοριών είναι η παροχή ύψιστων υπηρεσιών επικοινωνίας προς τους χρήστες/επισκέπτες. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα ορθής και συγκεκριμένης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και του καταστήματος, η παροχή προσωποποιημένων απαντήσεων στα ερωτήματα που τίθενται και η βέλτιστη εξυπηρέτηση στο επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών μας.

Έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη μπορεί να γίνει μέσω πληροφοριών που σχετίζονται με τα ανωτέρω στοιχεία, όπως είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής, όπως η IP του χρήστη, ο browser που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server μας, το από πού ήρθατε στο site μας (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν, επακριβώς, τον χρήστη/επισκέπτη είναι, όμως, απαραίτητα για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server μας, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Ακόμη, ο έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη συνιστά στη μέτρηση του ποσοστού επισκεψιμότητας της www.centofashion.com, στον καθορισμό των απαιτήσεων και επιθυμιών των χρηστών και στη γενικότερη βελτιστοποίηση των συναλλαγών με την επιχείρηση.

Η Fashion Point και το www.fashion-point.gr, δεσμεύεται στη λήψη όλων των τεχνικών μέτρων για να διασφαλίζεται η ύψιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους, η φύση του διαδικτύου όμως είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία. Βεβαιώνεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από το κατάστημα εργαζόμενοι και συνεργάτες, αποκλειστικά για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Συγκέντρωση Πληροφοριών

Για την απλή χρήση του www.fashion-point.gr, δεν είναι απαραίτητη η επακριβής ταυτοποίηση των χρηστών/επισκεπτών. Η ταυτοποίηση και συλλογή προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται μόνο μετά από δική τους πρωτοβουλία όταν επιθυμούν α) την επικοινωνία μαζί μας, β) τη δημιουργία λογαριασμού μέλους στην ιστοσελίδα του καταστήματος, γ) την χρήση των υπηρεσιών μας, δ) τη συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, ε) την αποστολή σε εμάς e-mail για την παροχή πληροφοριών, καθώς και στ) την εγγραφή σε προωθητικές δράσεις και ενημερωτικά μηνύματα (Newsletter). Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη/επισκέπτη κατά τη διενέργεια των ανωτέρω, γίνεται μετά από συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχειών, βάσει των Όρων της παρούσας πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, η οποία δίδεται μετά από σχετική επιβεβαίωση του επισκέπτη/μέλους και με τη χρήση της παρούσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006 και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα το κατάστημα κατοχυρώνει το δικαίωμα να διατηρεί σε ασφαλές αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που θα συλλέγονται με τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα, με στόχο την ασφαλή και προσωποποιημένη εμπειρία του χρήστη/επισκέπτη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, στην εξυπηρέτηση του, στην υποστήριξη και ενίσχυση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της “FASHION POINT”, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, καθώς και για την γενικότερη προώθηση των συμφερόντων και υπηρεσιών της “FASHION POINT” κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

Κατά τις παραπάνω διαδικασίες και μετά από συμφωνία του χρήστη/επισκέπτη δίδεται η δυνατότητα στο www.fashion-point.gr, να συλλέγει, αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν δεδομένα σχετικά με το μέσο σύνδεσης του χρήστη στις υπηρεσίες του καταστήματος, τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή/τάμπλετ/έξυπνο τηλέφωνο, καθώς και τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτών και σχετίζονται με τη διεύθυνση IP του χρήστη, το είδος και την έκδοση του πλοηγού (browser) του, της πηγής παραπομπής του στην ιστοσελίδα του καταστήματος, του λειτουργικού συστήματος, που χρησιμοποιεί η συσκευή, τη γεωγραφικής του θέση, τη διάρκεια της επίσκεψής του, των σελίδων που επισκέφτηκε καθώς και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

 Ακόμη, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μπορούν να αποθηκευτούν και παραχωρούνται μετά από πρωτοβουλία του χρήστη/επισκέπτη/μέλους, ήτοι όσες πληροφορίες απαιτούνται και χορηγούνται για την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής του στην ιστοσελίδα www.fashion-point.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει συγκεκριμένη πλατφόρμα εγγραφής νέου μέλους προκειμένου η διαδικασία εγγραφής να τελείται με τον πιο σύντομο και αξιόπιστο τρόπο. Για την εγγραφή νέου μέλους είναι απαραίτητο να γίνει καταχώρηση των κατωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία από το κατάστημα.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Τα προσωπικά δεδομένα που θεωρούνται ως απαραίτητα για την εγγραφή φυσικού προσώπου ως μέλος του www.fashion-point.gr, είναι το όνομα και επίθετο του προσώπου, η διεύθυνση κατοικίας του, ο ταχυδρομικός κωδικός της αναφερόμενης διεύθυνσης, τηλέφωνο επικοινωνίας και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με αυτόν.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ενός νομικού προσώπου στο ηλεκτρονικό κατάστημα της “FASHION POINT”, είναι απαραίτητη η καταχώρηση της πλήρους επωνυμίας του, της διεύθυνσης νόμιμης έδρας, ο ταχυδρομικός κωδικός της αναφερόμενης διεύθυνσης, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. καθώς και το όνομα του Υπεύθυνου Επικοινωνίας.

Ακόμη συλλέγονται όσα δεδομένα παρέχονται από τον χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή/τάμπλετ/έξυπνο τηλέφωνο καθώς και από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, τα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που παρέχεται από τον χρήστη γενικά και ιδιαίτερα για τη διενέργεια επικοινωνίας με την εταιρεία ή κάθε άλλων προωθητικών ενεργειών.

Όλα τα αναφερόμενα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται στο αρχείο μας, φυλάσσονται από εμάς και τα διαχειριζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, και χωρίς κανέναν περιορισμό διατηρείτε το δικαίωμα να απεγγραφείτε οποτεδήποτε από τον λογαριασμό σας.

Ειδική Χρήση Πληροφοριών

Τα στοιχεία και δεδομένα που παραχωρούνται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της “FASHION POINT” μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το κατάστημα για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να προέρχονται από στοιχεία που καταχωρεί ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης κατά την εγγραφή του, από στοιχεία που παραχωρούνται και καταχωρούνται όταν οι πελάτες μας ζητούν την παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών, μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και από τα στοιχεία που παραχωρούνται λόγω σύνδεσης μέσω τρίτου παρόχου (εφαρμογές ios, android, Facebook, Instagram, Google). Τα απαραίτητα στοιχεία για επικοινωνία με το κατάστημα είναι το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη/επισκέπτη. Το κατάστημα φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και μπορεί να τα παραχωρήσει προς τρίτους μόνο μετά από προηγούμενη συναίνεση του χρήστη, τόσο σχετική με την αποκάλυψη όσο και με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, καθώς και σε όλες τις σχετιζόμενες με το κατάστημα υπηρεσίες. Παρέχεται, επομένως η δυνατότητα α) δημιουργίας μιας πιο προσωποποιημένης χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, β) πρόσβασης σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και προσφορές και εν γένει προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται καθώς και τη δημιουργία αυτών, γ) πληρέστερης ενημέρωσης του χρήστη σχετικά με τις αγορές του και τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, δ) αποστολής όλου του ενημερωτικού-φορολογικού υλικού (αποδείξεις τιμολόγια) που αφορούν εκάστοτε αγορά, ε) δημιουργία συγκεκριμένου ενημερωτικού υλικού που σχετίζεται με εμπορικές, προωθητικές και μη, ενημερώσεις, στ) διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με ενημερώσεις που έχει αιτηθεί να λαμβάνει ανα τακτά χρονικά διαστήματα, ζ) αποστολή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη, εφόσον αυτό αποτελεί επιλογή του ίδιου, η) αποστολή Νewsletter με ενημερωτικό διαφημιστικό υλικό κατ’ επιλογήν του χρήστη, θ) παροχή μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων σε τρίτους για στατιστικούς λόγους, και τέλος ι) να διατηρούνται όλες οι επιλογές του χρήστη καθώς και να επιβεβαιώνονται όλες οι αλλαγές που τις αφορούν.

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των ανωτέρω, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πάντοτε κάτω από τις εκ του νόμου ή εκ δικαστικής αποφάσεως προϋποθέσεις, είναι πιθανή η συγκέντρωση, διατήρηση, χρήση και παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων του χρήση/επισκέπτη/πελάτη, τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά την επίσκεψη στο www.fashion-point.gr χωρίς την προηγούμενη του συναίνεση.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσης, ρυθμίζουν απόλυτα το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου εκτός και έχει ειδικά παρασχεθεί άδεια διαφορετικής χρήσης από τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε χρησιμοποιούμε δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του καταστήματος, της βελτιστοποίησης της εμπειρίας του χρήστη, της δημιουργίας νέων υπηρεσιών και κάθε άλλης διεργασίας που αποσκοπεί στην καλυτέρευση του περιβάλλοντος χρήσης/επίσκεψης. Σε περίπτωση μετατροπής/ αλλαγής της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε ήδη με τη συγκατάθεσή σας, θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων μέσω της παρούσης προκειμένου να βεβαιώνεται η άδεια χρήσης.

Το σύνολο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποθηκεύεται σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας [firewall]).

Σε κάθε περίπτωση, και με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια των πελατών μας, όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της www.fashion-point.gr ή συνδεόμενων σε αυτήν εφαρμογών, προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης. Όλα τα τραπεζικά στοιχεία των πελατών τα οποία ενδεχομένως ζητούνται κατά την διαδικασία πληρωμής διαχειρίζονται από τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας και τηρούνται από μέρους μας μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τη σχέση ή την εκπλήρωση της εμπορικής συναλλαγής.

Πέραν τούτων, και αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας απέναντι σε έκαστο χρήστη/επισκέπτη/μέλος της ιστοσελίδας της εταιρείας “FASHION POINT”, υπενθυμίζουμε ότι κάθε χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πως η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπαθεί για παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος παροχής δεδομένων προς τους πελάτες μας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού ή κάθε βλάβη που ενδέχεται προκύψει λόγω αμελούς χρήσης από τον χρήστη.

Διαφήμιση

Κατά την επικοινωνία σας με την www.fashion-point.gr, αποθηκεύονται τα στοιχεία και δεδομένα που μας παρέχετε για μελλοντική χρήση, ως ανωτέρω αναφέρθηκε. Η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τo κατάστημα, καθώς και κάθε άλλος τρόπος επικοινωνίας θεωρείται ως συναίνεση χρήσης των στοιχείων σας για την εγγραφή στο Newsletter. Μας επιτρέπετε να σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προώθηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών μας που ενδέχεται να σας απασχολούν. Ακόμη, σας παρέχεται το δικαίωμα επιλογής του τύπου ειδοποιήσεων/επικοινωνίας που επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς μέσω των οδηγιών που θα παρέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνετε. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να επιλέξετε τη διαγραφή σας από την αναφερόμενη στο παρόν υπηρεσία. Επιπροσθέτως, για τη διαφήμιση του καταστήματος θα γίνεται χρήση των δεδομένων σας, μόνο μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Νομικές Υποχρεώσεις

Τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες της “FASHION POINT”, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για νομικούς λόγους ή για συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση, καθώς και για κάθε άλλη νομική ενέργεια που προκύπτει από την ελληνική ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ή από εντολή εισαγγελικής παραγγελίας κατά τις αντίστοιχες νομικές διαδικασίες. Ακόμη, επιτρέπεται να γίνει χρήση των πληροφοριών σας για ανίχνευση ή διερεύνηση εγκλήματος κατά της “FASHION POINT”, καθώς και κάθε απάτης, απώλειας ή κατάχρησης των συστημάτων και των υπηρεσιών μας, προς προστασία τόσο των συμφερόντων της “FASHION POINT” όσο και των συμφερόντων των χρηστών/επισκεπτών μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου διατηρεί την ισχύ της για όλα τα μέσα προβολής της “FASHION POINT” (δικτυακός τόπος/mobile εφαρμογή κ.α.) και ιδιαίτερα μέσω της www.fashion-point.gr.

Σε περίπτωση διόδευσης/ανακατεύθυνσης των χρηστών της ιστοσελίδας της “FASHION POINT” σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η “FASHION POINT” δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Επεξεργασία Δεδομένων

Η “FASHION POINT” παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες της τη δυνατότητα να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν και να διαγράψουν δεδομένα που έχουν παραχωρήσει μετά από επικοινωνία τους με την www.fashion-point.gr. Προκειμένου να εκκινήσει η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να προηγηθεί η επικοινωνία του χρήστη με την “FASHION POINT”, η οποία θα προχωρήσει στην άμεση τροποποίηση των δεδομένων του επισκέπτη. Η προηγούμενη ταυτοποίηση του χρήστη είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της διαδικασίας και την ασφάλεια της διατήρησης των δεδομένων. Εν προκειμένω, για την τροποποίηση των πληροφοριών σας, ή να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με τις υπηρεσίες και την λειτουργία της ”FASHION POINT” θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο jennypapam@gmail.com.

Διάρκεια Αποθήκευσης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών/μελών/πελατών, διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέγονται και γίνεται επεξεργασία τους, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σε περίπτωση όπου ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος/πελάτης θα επιλέξει/αιτηθεί την κατάργηση του λογαριασμού του από την παρούσα ιστοσελίδα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συγκεντρωθεί και αφορούν τον λογαριασμό του θα διαγράφονται εντός ευλόγου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών. Τραπεζικά στοιχεία σας τα οποία ενδεχομένως να ζητούνται διαχειρίζονται από τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και τηρούνται από μέρους μας μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τη σχέση ή την εκπλήρωση της εμπορικής συναλλαγής. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που δίδεται η σχετική συγκατάθεση κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα του e-shop ή πραγματοποιείται η γενικότερη χρήση των υπηρεσιών μας, χωρίς την χορήγηση συγκεκριμένης εντολής και έπειτα διαγράφονται.